Klientsky portál

Často kladené otázky

Užitočné informácie o klientskom portáli

Otázka:

Pre koho je klientsky portál mojaSimplea určený?

Odpoveď:
Prístup do klientskeho portálu mojaSimplea je automaticky zriadený klientom poisťovne Simplea, a to poistníkom, poisteným, prípadne ich zákonným zástupcom.

Otázka:

Nefunguje mi prihlásenie do portálu mojaSimplea, čo mám robiť?

Odpoveď:
Skontrolujte, či ste zadali správne svoje prihlasovacie údaje, alebo či nie je zapnutá klávesnica Caps Lock. Ak problémy s prihlásením pretrvávajú, obráťte sa, prosím, na našu informačnú linku +421 800 63 63 63.

Otázka:

Zabudol som svoje prihlasovacie meno, čo mám robiť?

Odpoveď:
Prihlasovacie meno je e-mailová adresa, ktorú ste zadali pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Otázka:

Prihlásil som sa úspešne do portálu mojaSimplea, ale vidím tam nesprávne údaje. Čo teraz?

Odpoveď:
Údaje zobrazované na portáli vychádzajú z informácií, ktoré ste uviedli pri uzatváraní poistnej zmluvy, poprípade pri ďalších Vašich úpravách týchto údajov. Ak sa niektoré údaje časom zmenili alebo sú podľa Vás nesprávne, jednoducho ich môžete zmeniť priamo vo svojom profile.

Otázka:

Časť portálu mojaSimplea nefunguje, môžem niekomu nahlásiť technický problém?

Odpoveď:
Áno, dajte nám, prosím, vedieť cez Kontaktné centrum. Budeme radi aj za spätnú väzbu, ktorá nám pomôže systém priebežne vylepšovať k Vašej spokojnosti.

Otázka:

Ako je zaistená bezpečnosť mojich dát?

Odpoveď:
Klientsky portál využíva šifrovaný prenos dát a aj samotné dáta sú na serveri šifrované. Úroveň zabezpečenia je na podobnej úrovni ako zabezpečenie veľkých bankových systémov. Je tak zabezpečené, že Vaše dáta sú vždy v maximálnom bezpečí.